Αναρτήσεις

80+χρόνια απουσίας, ομαδική εικαστική έκθεση

Σχόλια για το έργο του γλύπτη Μιχάλη Κευγά

H γλυπτική του Μιχάλη Κευγά, κείμενο του Σωκράτη Λούπα Ιστορικού της Τέχνης

Ανθρώπινες μορφές, έκθεση γλυπτικής 2-7 Νοεμβρίου 2015

Πρόσφατα έργα του Μιχάλη Κευγά

Πρόσφατες δημοσιεύσεις και αναφορές για το έργο του Μιχάλη Κευγά (2011)

Έκθεση γλυπτικής του Μιχάλη Κευγά

Έκθεση γλυπτικής: Ανθρώπινες μορφές

Βότσαλα-πέτρες της θάλασσας

Πρόσφατα έργα και εικόνες απ' το εργαστήριο

Έργα της δεκαετίας του 2000

Έργα της δεκαετίας του 1990

Έργα της δεκαετίας του 1980