Έργα μετά το 2000

Γλυπτική του Μιχάλη Κευγά 2000-2017 (3ος τόμος) by Μιχάλης Κευγάς on Scribd