Αναρτήσεις

Η τέχνη μου ο εαυτός μου, ομαδική εικαστική έκθεση

CHILI ART GALLERY Stand 20 ART THESSALONIKI 2017 HELEXPO

Για το έργο του Μιχάλη Κευγά

80+χρόνια απουσίας, ομαδική εικαστική έκθεση

Σχόλια για το έργο του γλύπτη Μιχάλη Κευγά

H γλυπτική του Μιχάλη Κευγά, κείμενο του Σωκράτη Λούπα Ιστορικού της Τέχνης

Ανθρώπινες μορφές, έκθεση γλυπτικής 2-7 Νοεμβρίου 2015

Πρόσφατες δημοσιεύσεις και αναφορές για το έργο του Μιχάλη Κευγά (2011)

Έκθεση γλυπτικής του Μιχάλη Κευγά

Έκθεση γλυπτικής: Ανθρώπινες μορφές

Έργα μετά το 2000

Έργα την περίοδο 1990-1999

Έργα την περίοδο 1970-1989