Αναρτήσεις

H γλυπτική του Μιχάλη Κευγά, κείμενο του Σωκράτη Λούπα Ιστορικού της Τέχνης