Αναρτήσεις

Η τέχνη μου ο εαυτός μου, ομαδική εικαστική έκθεση