Αναρτήσεις

CHILI ART GALLERY Stand 20 ART THESSALONIKI 2017 HELEXPO

Για το έργο του Μιχάλη Κευγά

80+χρόνια απουσίας, ομαδική εικαστική έκθεση

Σχόλια για το έργο του γλύπτη Μιχάλη Κευγά