80+χρόνια απουσίας, ομαδική εικαστική έκθεση

80+χρόνια απουσίας, Federico Garcia Lorca.
Ομαδική εικαστική έκθεση