Αναρτήσεις

80+χρόνια απουσίας, ομαδική εικαστική έκθεση