Πρόσφατες δημοσιεύσεις και αναφορές για το έργο του Μιχάλη Κευγά (2011)